Dyscyplina finansów publicznych

Finanse publiczne to wrażliwy temat. Zarządzanie nimi, a zwłaszcza ich wydawanie często związane jest z różnymi zastrzeżeniami. Nawet, gdy zachowana jest najwyższa dbałość o kondycję owych finansów oraz zachowane są prawidłowe intencje ich wydawania, może dojść do pewnych uchybień. Jakie zatem mogą zaistnieć naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Te najczęściej występujące to:

  • nieustalenie, niedobranie lub niedochodzenie należności np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
  • przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce,
  • przeznaczenie środków z rezerwy budżetowej na inny cel niż został on im przypisany,
  • wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, jakie określił podmiot, który ją przyznał,
  • niezliczenie przyznanej dotacji w terminie,
  • niedokonanie zwrotu dotacji w terminie.

Opieka prawna w sferze finansowej

Jak można zauważyć, wymagana jest jak najbardziej wnikliwa kontrola sytuacji finansowej w sferze publicznej i ze strony organów administrujących, i ze strony jednostek kontrolnych. Dlatego też, dla lepszego zarządzania finansami publicznymi zatrudnia się wyspecjalizowane kancelarie prawne. Tego rodzaju ofertę można znaleźć pod adresem http://www.kancelariamazurek.pl/dyscyplina-finansow-publicznych.html. Kompetencje tego biura mogą znacząco wpłynąć na uregulowanie wielu spraw związanych z zarządzaniem publicznymi kwestiami finansowymi.


Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek
Grójecka 194
02-390 Warszawa
tel. 22 305 36 55

Zobacz także:

Skorzystaj z pomocy biura rachunkowego w Lublinie

Skorzystaj z pomocy biura rachunkowego w Lublinie

Porady prawne

Porady prawne

https://www.kancelaria-radel.pl/

https://www.kancelaria-radel.pl/